About us

J&D Products co.,Ltd. 

เป็นบริษัทตัวแทนผู้นำหน้ากากอนามัย Meo x เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสะดวกสบาย โดยคำนึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่มลภาวะมีอยู่มากมายในอากาศ 

วิสัยทัศน์

ดูแลสุขภาพประชาชนในประเทศด้วยสินค้าทีมีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ และมีส่วนช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสุขภาพของประชาชน

 

 

Visitors: 1,647