นโยบายการยกเลิกสั่งซื้อและคืนสินค้า

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

  • หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-952-5414-7

นโยบายการคืนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางร้านค้าฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1.        กรุณาติดต่อร้านค้าฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
  2.        ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังร้านค้าฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางร้านค้าฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
  3.        สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา
  4.        เมื่อร้านค้าฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
  5.        ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ 02-952-5414-7


Visitors: 1,649